Ζetta 501 h

Υδραυλικός ανελκυστήρας φορτίων συνοδεία προσώπων εναρμονισμένος με την οδηγία ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ συμμορφούμενος με τα πρότυπα ΕΝ81-20 & ΕΝ81-21. Διατίθεται για ωφέλιμα φορτία έως 5000kg και ταχύτητες έως 0.5m/sec, σε πληθώρα διαθέσιμων επιλογών βιομηχανικών θαλάμων και πορτών μεγάλων ανοιγμάτων. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της επιλογής  custom design θαλάμου. Με επιλογή για χρήση ειδικού ερμαρίου box lift για περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμο μηχανοστάσιο. Ο αυτόματος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος περιλαμβάνεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε με βάση τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή ερώτηση

Espa